Loonbelasting
Zijn er behalve de directeur/eigenaar nog meerdere personen werkzaam voor de onderneming? In dat geval dient u voor alle werkzame personen een inhouding plus de afdracht van de loonbelasting en de sociale lasten uit te voeren. Daarnaast heeft de ondernemer met meerdere instanties te maken zoals het UWV, de Arbodienst, e.d.

Wij verzorgen voor u alle zaken die op dit gebied aan de orde komen.